ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | Προγραμμα Σπουδων
19173
page-template-default,page,page-id-19173,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Προγραμμα Σπουδων

Πρόγραμμα Σπουδών

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ΠΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα.

Το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), του δεύτερου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS. Επίσης, η διπλωματική ερευνητική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS. Το ελάχιστο σύνολο των πιστωτικών μονάδων κατά ECTS για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ είναι ενενήντα (90). Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική. Τα μαθήματα κατά εξάμηνο κατανέμονται ως ακολούθως

 

Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods) 7
2 Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Management of Educational Organisations) 8
3 Οικονομικά της Εκπαίδευση (Educational Economics) 8
4 Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης (Management Information Systems for Education) 7
Σύνολο: 30
Β’ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε Οργανισμούς Μάθησης (Human Resources Developmen and Learning Organisations) 6
2 Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης(Evaluation of Education) 6
3 Οργανωσιακή Επικοινωνία στην Εκπαίδευση (Organisational Communication in Education) 6
4 Καινοτομία και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (Innovation and Technology in Education) 6
5 Διαχείριση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Management of Multicultural Education) 6
Σύνολο: 30

 

 

α/α Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30